Spoznajte našu filozofiu a históriu

O Agentúre Manna

Naša spoločnosť je chránenou dielňou, ktorá pôsobí v oblasti gastronómie a podporuje komplexnú integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Od roku 2000 ponúkame klientom dlhoročné skúsenosti, chutné produkty a poskytujeme kvalitné služby: catering a občerstvenie na firemné i súkromné oslavy, office catering a kávový servis, dni zdravia a vianočné večierky, produkty pre kaviarne a bistrá, darčeky.

Našou víziou je ponúkať poctivé produkty a profesionálne služby, a zároveň pritom vytvárať pracovné príležitosti pre pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou, zabezpečovať ich ďalší pracovný a osobnostný rozvoj. Zamestnávame nadpolovičnú väčšinu pracovníkov so zdravotným postihnutím. Pracovné miesta a prístup k zamestnancom sú prispôsobené špecifickým potrebám hendikepovaných zamestnancov. Máme platný štatút chránenej dielne a chod chránených pracovísk je pravidelne dokladovaný Úradom práce. Našim klientom ponúkame spoluprácu pri čerpaní náhradného plnenia.

 

Naša história

Agentúra Manna bola založená v roku 2000 ako SZČO.

V roku 2003 zamestnávala 3 zamestnancov.

V roku 2007 sa transformovala na Agentúru MANNA, s.r.o. a zamestnávala podľa sezóny 5-10 zamestnancov.

Počas svojej existencie prevádzkovala viacero kaviarní (napr. Aupark či CBC II).

V súčasnosti (2020) prevádzkuje 6 chránených dielní a zamestnáva viac ako 30 zamestnancov.

 

Ocenenia

Za svoju angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti získala Agentúra MANNA v roku 2004 ocenenie Via Bona Slovakia a v roku 2007 bola na shortliste tejto súťaže.

V roku 2011 získala Certifikát Zodpovedné správanie, ktorý je udeľovaný Ministerstvom hospodárstva SR.

V roku 2012 získala čestné uznanie Via Bona Slovakia za inšpiratívny prístup k zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím.

V rokoch 2015 až 2019 získala certifikáty Dôveryhodná firma a Zodpovedné podnikanie, ktorý udeľuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Regionálnym centrom Rozvojového programu OSN a Ekonomickou univerzitou v Bratislave.